Preprava hotovosti

Preprava hotovosti

Preprava hotovosti je dôležitý proces, ktorý si vyžaduje komplexný prístup a vysoké bezpečnostné štandarty.

Bezpečnostný sprievod

POTREBUJETE ZVÝŠIŤ OCHRANU PRI PREPRAVE VAŠEJ CENNEJ ZÁSIELKY?

Zabezpečenie bezpečnej prepravy hotovosti je jednou z oblastí našej špecializácie v rámci strážnej služby. Náš odborný prístup zahŕňa dôkladnú analýzu potencionálných rizík, vypracovanie špecifických bezpečnostých stratégií a spoluprácu s bankovými inštitúciami a príslušnými orgánmi. S využitím najmodernejších technológií a vysokej odbornosti naších pracovníkov sme pripravení zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prepravu hotovosti, minimalizujúc pritom všetky potencionálne riziká. V prípade nečakaných situácií sme pripravení rýchlo a efektívne reagovať čím maximalizujeme bezpečnosť a spolahlivosť naších služieb.

NAŠE SLUŽBY

 • Preprava hotovosti a cenín
 • Chránený doprovod
 • Úschova cenín
Sprievod, bezpečnosť
Bootstrap Themes

AKO TO FUNGUJE?

 • Analýza rizík
 • Plánovanie trasy
 • Zabezpečenie vozidla
 • Prítomnosť pracovníkov SBS
 • Spolupráca s bezpečnostnými zložkami
 • Monitorovanie a auditovanie

NAŠI ZAMESTNANCI

 • Pravidelne školený
 • Ozbrojený
 • Riadne označený služobnou rovnošatou
 • Preverený
Bootstrap Themes
 

PREČO MY?

Osobná ochrana osôb

Pravidelné Prevozy hotovosti a cenín

Osobná ochrana osôb

Spokojný klienti

Osobná ochrana osôb

Spracovanie hotovosti

Osobná ochrana osôb

24/7

Operačné stredisko

Potrebujete poradiť s výberom?

Zavolajte a radi Vám zodpovieme všetky otázky.