O nás

O nás

Guardian security je Váš spoľahlivý partner v bezpečnosti na ktorého sa môžete kedykoľvek spoľahnúť.

Bezpečnostná služba Guardian Security

ZAKLADATEĽ GUARDIAN SECURITY
DAVID SOWIŇSKI

Od roku 2014 som sa plne venoval bezpečnostnému sektoru, poskytujúc osobnú ochranu pre VIP klientov a ambasády. Táto fáza mojej kariéry však predstavovala len začiatok. Dnes som s hrdosťou vedením spoločnosti GUARDIAN SECURITY. Súkromnej bezpečnostnej služby ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexných bezpečnostných riešení.

Navyše, som zakladateľom ŠKOLY STREĽBY, kde prenášame našu bohatú odbornosť prostredníctvom rôznorodých výcvikových kurzov zamraných na streľbu a taktiku pre civilný, súkromný a štátny sektor. Naším cieľom je niele poskytnúť výborný bezpečnostný servis, ale tiež šíriť vedomosti a zručnosti. 

Môj profesionálny život zahŕňa prácu nielen v domácom prostredí, ale aj v zahraničí, kde som zastával kľúčové pozície pri zabezpečovaní osôb a majetku. Táto rozmanitosť mi umožnila získavať cenné skúsenosti a formovať môj prístup k bezpečnosti.

Okrem toho som hrdým držiteľom viacerých medzinárodne uznávaných certifikátov v sektore bezpečnosti. V tomto rýchlo meniacom sa sektore považujem vzdelávanie za neustály proces a preto sa pravidelne zúčastňujem na školeniach, vývikoch a bezpečnostných misách v zahraničí, aby som udržiaval krok s najnovšími trendmi a technológiami.

Moja oddanosť bezpečnosti je cesta , ktorá nikdy nekončí. 

VÁŠ SPOĽAHLIVÝ PARTNER

Strážna služba spočíva v hodnotách, ktoré formujú jej charakter a účel. Integrita vytvára bezúhonné a etické správanie. Profesionalizmus zabezpečuje vysoké štandarty a neustále zdokonaľovanie.

Spoľahlivosť je kľúčovaná pre bezpečnostné opatrenia a inovácia je nevyhnutná s otvorenosťou k novinkám v bezpečnostnom sektore. Zodpovednosť nás vedie k bezpečnosti klientov a spolupráci s inými subjektmi.

Rešpekt voči všetkým tvorí základ vzťahov a efektívna spolupráca je nevyhnutná pre optimálne výsledky. Naša flexibilita je podporovaná k záväzkom k poskytovaniu špičkových služieb.

Dôvera s klientmi a komunitou je kľúčovým faktorom pre úspešné poskytovanie bezpečnostných služieb. Naša práca smeruje k spojeniu hodnôt, profesionalizmu a účinnosti v bezpečnosti. 

 
Bootstrap Themes 
Bootstrap Themes

Myslíme na budúcnosť

Zaviazali sme sa k rozvoju v oblasti technológií a investíciam do najnovších bezpečnostných inovácií. Veríme v poskytovanie vysoko kvalitného odborného výcviku našim zamestnancom, aby sme zabezpečili ich schopnosť efektívne čeliť súčasným bezpečnostným výzvam. S aktívnym zapojením do komunity a úzkou spoluprácou s bezpečnostnými zložkami chceme vytvoriť bezpečnsjšie prostredie pre všetkých. Zaväzujeme sa k ekologickej udržateľnonsti a na minimalizácii ekologického vplyvu ako súčasti našej širšej vízie zodpovedného podnikania.

Chceme dosiahnúť vedúce postavenie nielen na lokálnom, ale aj na globálnom trhu bezpečnostných služieb, prispievajúc k celosvetovej bezpečnosti. Naša vízia zdôrazňuje preventívne opatrenia ako kľúčový nástroj na predchádzanie bezpečnostným hrozbám. Angažujeme sa v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany digitálných informácii, aby sme zabezpečili bezpečnosť naších klientov v online prostredí. Náš flexibilný a inovačný prístup k riešeniam zohľadňuje dynamiku súčastného bezpečnostného prostredia, a to všetko je súčasťou našej prepracovanej vízie pre budúcnosť.

Pomoc rangerom v Afrike

Naša spoločnosť aktívne podporuje rangerov v Afrike v boji proti pytiakom prostredníctvom rôznych iniciatív. Poskytujeme im finančnú podporu na nákup moderného vybavenia, ktoré zvyšuje ich efektivitu pri monitorovaní a ochrane ohrozených druhov zvierat.

Taktiež investujeme do výcviku rangerov posyktujúc im špecializované vzdelávacie programy, ktoré rozširujú ich znalosti v oblasti taktiky, sledovania a ochrany divokých zvierat. Poskytujeme aj adekvátny ochranný odev a vybavenie, ktoré chráni ich bezpečnosť pri práci v náročných terénných podmienkach.

 

Guardian Security
 

AKO A KEDY VZNIKLA SPOLOČNOSŤ GUARDIAN SECURITY

Spoločnosť Guardian security vznikla s úmyslom využiť bohaté odborné skúsenosti v oblasti bezpečnosti, osobitý výcvik a neochvejnú oddanosť udržiavaniu bezpečného prostredia. Naše overené výsledky nám umožnujú udržiavať si klientov a budovať pevné, dhodobé a profesionálne vzťahy prostredníctvom poskytovania špeciálných, na mieru prispôsobených služieb. Dôraz na detaily je základným pilierom všetkých naších činností, čím sa snažíme vždy prekročiť očakávania klientov. 

 

Naša filozofia spočíva v neustálom stanovovaní vyšších štandartov, aby sme Vám zabezpečili pocit bezpečia a spokojnosti. 

 

 

V roku 2020 bola založená spoločnosť Guardian security , ktorá sa rýchlo stala úspešným podnikom v oblasti bezpečnosti. Skupina talentovaných profesionálov v oblasti bezpečnosti vyvára spoľahlivý tím, ktorý neúnavne pracuje na ochrane klientov a poskytovaní vynikajúcich služieb. Od svojho vzniku sme sa zaviazali k neustálemu zdkokonaľovaniu a dosahovaniu vyníkajúcej úrovni v oblasti bezpečnosti.


Naša ambícia zlepšovať kvalitu bezpečnostných služieb nás motivuje k náročným štandartom vo vedení firmy a pri výbere zamestnancov. Týmto spôsobom udržiavame vysoký štandard kvality naších služieb, aj keď čelíme neustálemu sa meniacemu bezpečnostnému prostrediu.

 


Spokojnosť naších klientov slúži ako potvrdenie správnosti naších rozhodnutí a smerovania.