Strážna služba

Strážna služba

Zabezpečovanie podujatí

ZABEZPEČOVANIE PODUJATÍ

Zabezpečovanie ochrany podujatí je komplexným procesom, ktorý začína predvídaním a analýzou bezpečnostných hrozieb ešťe pred samotným začiatkom eventu. Profesionálny bezpečnostní pracovníci vykonávajú detailné skúmanie rizík s cieľom identifikovať potencionálne hrozby a vypracovať špecializovaný bezpečnostný plán, ktorý je precízne prispôsobený konkrétným potrebám daného podujatia. 

OCHRANA OBJEKTOV

Naša strážna služba je zameraná na komplexnú ochranu objektov s dôrazom na prevenciu a detekciu možných bezpečnostných hrozieb. zabezpečujeme fyzickú prítomnosž profesionálných strážnikov, ktorí moniturjú a zabezpečujú bezpečnosť na mieste 24 hodín denne. Využívame najnovšie technológie a monitorovacie systémy, čím zabezpečujeme efektívnu všetkých aspektov objektu a jeho okolia

Ochrana objektov
Osobná ochrana osôb

OCHRANA OSÔB

Rozumieme, že dosiahnutie úspechu v súčasnom svete je náročné a často sprevádza stres. Nežiadúca pozornosť spojená s úspechom môže narušiť harmóniu vášho osobného života a pocitu bezpečnosti.

Guardian security stojí pri vás ako spoľahlivý partner, ktorý má za cieľ poskytnúť vám pocit pohodlia a bezpečia. Chceme vám umožniť plne sa venovať svojej kariére alebo rodine, zatiaľ čo sa o vašu bezpečnosť postaráme my.

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY (OPERAČNÉ STREDISKO)

Pripojte sa na náš pult centralnej ochrany a získajte istotu nepretržitého dohľadu nad vašim majetkom. Narušenie Vášho objektu vyhodnocujú pracovníci operačného strediska a okamžite na narušené miesto vysielajú zásahovú jednotku poprípade políciu, hasičov , záchrannú službu. 

Bootstrap Themes
Bezpečnostný sprievod

PREPRAVA HOTOVOSTI

Chápeme, že vaša cenná zásielka vyžaduje spoľahlivú ochranu. Naše bezpečnostné vozidlá a pracovníci poskytujú bezpečný doprovod, pri ktorom sa nebudete musieť obávať, či vaša zásielka dorazí úspešne na miesto určenia. 

Mobilná hliadka

Mobilná hliadka poskytuje nákladovo efektívnu alternatívu tam, kde nie je potrebná nepretržitá prítomnosť strážnej služby.

 

Zásahová jednotka
Bezpečnostná konzultácia

BEZPEČNOSTNÁ KONZULTÁCIA

S našimi klientmi konzultujeme súčasné, a vznikajúce bezpečnostné riziká ktoré by mohli narušiť ich komfort a súkromie.

BEZPEČNOSTNÉ TECHNOLÓGIE

V dnešnej dobe rastúcich štatistík kriminality je pravdepodobnosť vlámania do domácnosti vyššia ako kedykoľvek predtým. Zabezpečenie vášho domu už nie je vecou prestíže, je to rozhodnutie zdravého rozumu.

 

Bootstrap Themes